جنگ بر سر نیابت همچون سگ‌های لاش خور

یکی از نائبان مهدی که شیخ شیعه ابو جعفر محمّد بن علی شلمغانی است می گوید: «ما می دانیم چرا با ابوالقاسم حسین بن روح در این قضیه وارد شدیم، ما بر سر این مسأله با هم به کشمکش و دعوا پرداختیم همانگونه که سگهای لاش خور بر سر خوردن به جنگ و درگیری می-پردازند» [۶٩۲].

آری، مسئله غیبت امام یکی از ارکان مهم مذهب شیعه، و از مسائلی است که بسیاری از علمای شیعه را سرگشته و حیران کرده است، چون آن‌ها در مورد غیبت و طولانی بودن غیبت امام، و قطع شدن اخبار او مشکوک شدند، که واقعاً حق هم داشتند.

[۶٩۲] بحارالانوار مجلسی، ج ۵۱ / ۲۶٧ – ۳۶۸ و کتاب الغیبة طوسی، ص ۲۱۳ ۲۴۱ و ۳٩۱ - ۳٩۲ .