تناقض

خداوند متعال می‌فرماید: ﴿إِنۡ حِسَابُهُمۡ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّيۖ لَوۡ تَشۡعُرُونَ١١٣[الشعراء: ۱۱۳]. حساب (اعمال و جزای کار) ایشان جز بر عهده پروردگارم نیست، اگر شما فهمیده و باشعور باشید.

و فرموده: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم٢٦[الغاشية: ۲۶].

س۱۳۵– چه کسی اولین بار از رجعت سخن گفت و چگونه این مقوله وارد مذهب شیعه شد؟

ج- او مؤسس و بنیانگذار مذهب شیعه یعنی عبدالله بن سبأیهودی بود، همانگونه که کتاب‌هایشان خاطرنشان ساخته اند که عبدالله بن سبأ یهودی گفت: «پیامبر خداص بعد از مرگ دوباره باز می گردد، سپس شخصی خبر وفات امیرمؤمنان علیس را نزد او اعلام کرد، ولی ابن سبأ خطاب او گفت: «دروغ می گویی، حتی اگر سر او را در هفتاد کیسه برایم بیاوری و هفتاد شاهد عادل همراه خود بیاوری ما می دانیم که او نه مرده نه کشته شده است، و تا وقتی که صاحب تمام زمین می شود نمی میرد...» [۶۵۱].

سپس قضیه پیشرفت کرد و بخش عمده فرقه‌های مذهب شیعه که بیش از سیصد فرقه بوند مدعی رجعت امام خود شدند، به عنوان مثال فرقه ای از کیسانیه منتظر بازگشت محمّد بن حنفیهس هستند و ادعا می کنند که او زنده است و تا وقتی که به او اجازه خروج داده شود در کوه رضوی محبوس است!.

و همچنین فرقه محمّدیه منتظر بازگشت امام‌شان محمّد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالبش هستند، و کشته شدن و مردن او را تأیید نمی کنند [۶۵۲].

[۶۵۱] المقالات و الفرق سعد قمی، ص ۲۱، نوبختی فی فرق الشیعه، ص ۲ . [۶۵۲] اوائل المقالات قمی، ص ۲٧ – ۳۴ .