حساب مردم در قیامت در دست کیست؟

س۱۳۴- به اعتقاد شیعه چه زمانی در روز قیامت از مردم حساب گرفته می شود، و به عقیده آن‌ها حسابرسی در دست کیست؟

ج- قبل از روز قیامت از مردم حساب گرفته می شود چون روایت کرده اند که ابوعبدالله(حاشا از او) گفته: «کسی که قبل از روز قیامت از مردم حساب می گیرد حسین بن علیس است، اما در روز قیامت مردم به سوی بهشت یا جهنم حشر می‌شوند» [۶۵۰].

[۶۵۰] بحار الانوار ۵۳ / ۴۳ .