هدف از رجعت چیست؟

س۱۳۳– چرا به عقیده علمای مذهب شیعه همه پیامبران به دنیا باز گردانده می‌شوند؟

ج- همه آن‌ها برگردانده می شوند تا زیر پرچم علیس به عنوان سرباز و جنگجو بجنگد!.

روایت کرده‌اند: «همه پیامبرانی که خداوند آنان را مبعوث کرده به دنیا باز گردانده می شوند تا همراه علی بن ابی طالب÷ بجنگد» [۶۴٩].

[۶۴٩] بحار الانوار ۵۳ / ۴۱ .