ضربه کمر شکن

علمای شیعه چه پاسخی برای این روایت دارند که از حنّان بن سدیر نقل کرده اند که گفت: به اباعبدالله گفتم: در مورد زیارت قبر حسین÷ چه می-گویی، از شما به ما ابلاغ شده که گفته اید: زیارت قبر او برابر با یک حج و یک عمره است؟ می گوید: فرمود: «چقدر این روایت ضعیف است!، با این عبادتها برابری نمی کند، ولی او را زیارت کنید و بر او جفا نکنید، زیرا او سردار جوانان اهل بهشت است» [۶۰۴].

[۶۰۴] بحار الانوار ۱۰۱ / ۳۵، قرب الاسناد، ص ۴۸ عبدالله حمیری از علمای قرن سوم شیعه.