فضایل زیارت قبر حسینس

س ۱۲۵- لطفا بعضی از فضایلی که برای زیارت قبر حسینس ادعا می کنند را به اختصار بیان کنید؟

ج- علمای شیعه روایات زیادی در این مورد ساخته اند، از آن جمله به ابوجعفر نسبت داده اند که گفت: «اگر مردم می دانستند زیارت حسینس چه فضیلتی دارد از شوق و علاقه به آن جان می دادند، و از آه‌ و ناله‌ها وافسوس برای آن از بین می‌رفتند...» [۶۰۲].

و از ابی الحسن رضا روایت کرده‌اند (که به افترای آن‌ها) گفت: «هرکس قبر حسین÷ را زیارت کند و با حق او آشنا باشد؛ از جمله کسانی است که با خدا در بالای عرض سخن گفته باشد» [۶۰۳]!.

[۶۰۲] کامل الزیارات ابن قولویه، ص ۱۴۳، وسائل الشیعه عاملی ۱ / ۳۵۳. [۶۰۳] کامل الزیارات ص۲۶۸ ح۱٩ (باب ۵۴).