تعارض و تناقض‎گویی

کلینی خود از ابوعبدالله/ روایت کرده(حاشا از او): «اگر قبر حسین را زیارت؛ خداوند بیست و پنج حج را برایت می نویسد» [۵٩۰].

تعارضی دیگر

همچنین کلینی ازابی عبدالله روایت کرده: «زيارةُ قبر الحسين÷ تعدلُ عشرين حَجَّةً وأفضلُ،ومن عشرين عمرةً وحجَّةً» [۵٩۱].

یعنی: «واقعاً زیارت قبرحسین معادل بیست حج است، و از بیست حج و عمره هم بهتر است».

تعارضی دیگر

همچنین کلینی روایت کرده که: «أيما مؤمن أتى قبر الحسين÷ عارفاً بحقه في غير يوم عيدٍ كَتَبَ اللهُ له عشرين حجَّةً،وعشرين عمرةً مبروراتٍ مقبولاتٍ،وعشرين حجَّةً وعمرةً مع نبيٍّ مُرسلٍ،أو إمام عدلٍ، ومَن أتاه في يوم عيدٍ كَتَبَ اللهُ له مائةَ حجَّةٍ،ومائةَ عمرةٍ، ومائةَ عزوةٍ مع نبيٍّ مُرسلٍ، أو إمامٍ عدلٍ».

یعنی: «هر مؤمنی در روز غیر عید، به زیارت قبر حسین برود، و حق او را بشناسد و بدان اعتراف کند، خدا بیست حج و بیست عمره ی مبرور را برایش می نویسد، و هرکس در روز عید به زیارت قبرحسین برود و حقش را بشناسد، خدا صد حج و صد عمره را برایش می نویسد. و هرکس در روز عرفه به زیارتش برود و حقش را بشناسد، خدا برایش هزار حج و هزار عمره مبرور و مقبول، و هزار غزوه و جهاد همراه نبی مرسل، یا امام عادل را برایش می نویسد، و هر کس در روز عید به زیارتش برود، صد حج و صد عمره و صد مرتبه جهاد همراه با امام عادل را برایش می-نویسد».

راوی گفت: عرض کردم: چگونه نزد قبر بایستم؟.

گفت: سپس امام به حالتی شبیه خشمگین به من نگریست و گفت: «يا بشيرُ إنَّ المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام يومَ عرفةَ،واغتسلَ من الفرات،ثمَّ توجَّه إليه كَتَبَ اللهُ له بكلِّ خُطوةٍ حَجَّةً بمناسكها،ولا أعلمه إلاَّ قال: وغزوةً [۵٩۲]».

یعنی: «ای بشیر هر مؤمنی در آب فرات غسل کند، سپس نزد قبر حسین رفته و حق او را بشناسد، خدا با هر قدمی که برمی دارد و بر زمین می گذارد، صد حج مقبول، و صد عمره ی مبرور، و صد غزوه و جهاد همراه پیامبر مرسل یا امام عادل را برایش می نویسد».

امّا در مورد اعتقاد شیعه پیرامون فضل حج بسوی قبر حسینس گفته اند: «سوگند به خدا اگر فضیلت زیارت او و قبرش را برایتان بگویم شما حج را کاملاً ترک می‌کنید و هیچ کسی از شما به حج نمی‌رود» [۵٩۳].

و در مورد زیارت و حج قبر حسینس در روز عرفه معتقدند که امام صادق÷ (حاشا از او) گفته : خداوند متعال در شامگاه عرفه قبل از آن که به حجّاج صحرای عرفه بنگرد؛ به کسانی می نگرد که به زیارت قبر حسینس رفته اند. به او گفتند: قبل از نگاه کردن به اهل عرفه به زایران حسین نگاه می کند! چگونه؟ گفت: چون در میان کسانی که در عرفه جمع شده اند افراد حرام زاده وجود دارد، ولی در میان زائران قبر حسین زنا زاده نیست [۵٩۴].

و از زید شحام روایت است که گفت: به ابی عبدالله گفتم: پاداش کسی که قبر حسین÷ را زیارت کند چیست؟ گفت: «آن زائر مانند کس است که خدا را در عرش زیارت کرده است» [۵٩۵]!.

[۵٩۰] فروع الکافی ج۴/٧۶۴ (کتاب الحج ح۴ باب فضل زیارة أبی عبد الله الحسین÷). [۵٩۱] - منبع سابق. [۵٩۲] فروع الکافی ج۴/٧۶۳ (کتاب الحج ح۱ باب فضل زیارة أبی عبد الله الحسین÷) . [۵٩۳] بحار الانوار ٩۸ / ۳۳ و ۱۰۱ / ۳۳ و کامل الزیارات، ص ۲۶۶ . [۵٩۴] تهذیب الاحکام ۶ / ۵۰، مستدرک الوسائل ۱۰ / ۲۸۲ . [۵٩۵] کامل الزیارات، ص ۱۴٧ و ۱٧۴، بحار الانوار ٩۸ / ٧۶، مستدرک الوسائل ۲ / ۱٩۰ .