صفحه نخست عقاید (کلام) سؤال و جوابهایی در مورد شیعیان اثنا عشری هر نماز در کنار قبر ائمه برابر با چند حج است؟

هر نماز در کنار قبر ائمه برابر با چند حج است؟

س۱۲۲– اعتقاد علمای شیعه در مورد نماز خواندن و دعا و توسل به قبرها و آهنگ حج قبور ائمه چیست؟.

ج- با افتراء و دروغ به ابوعبدالله نسبت داده اند که گویا در مورد نماز خواندن در کنار قبر موهوم حسین گفته: «لكَ بكلِّ ركعةٍ تركعها عنده كثوابِ مَن حجَّ ألفَ حجة،واعتمرَ ألفَ عمرة, وأعتقَ ألفَ رقبة،وكأنما وقفَ في سبيل الله ألف ألف مرَّة مع نبيٍّ مُرْسَل».

یعنی: «تو با هر رکعت نماز که نزد قبر حسین به جای آوری پاداش کسی را داری که هزار حج و هزار عمره به جا آورده و هزار برده را در راه خدا آزاد کرده باشد، و گویی هزار هزار(یک ملیون) دفعه همراه پیامبر مرسل به جهاد رفته باشد» [۵۸۸].

روایت کرده‌اند که مردی نزد ابی عبدالله آمد و گفت: «من نوزده بار حج خانه خدا به جا آورده ام؛ دعا کن خداوند حج بیستم را نصیبم گرداند، امام گفت: آیا قبر حسین را زیارت کرده ای؟ گفت: نه، فرمود: زیارت آن از بیست حج بیشتر است» [۵۸٩].

[۵۸۸] الوافی ج۸/۲۳۴ للکاشانی،تهذیب الأحکام ج۶/۱۳۴۱-۱۳۴۲ (کتاب المزار ح٩ باب حد حرم الحسین). [۵۸٩] الوافی کاشانی ۸ / ۲۱٩، الکافی ۴ / ۵۸۱، وسائل الشیعه ۱۴ / ۴۴٧، ثواب الاعمال صدوق، ص ٩۴.