رسوایی

علمای قدیم شیعه برائت خود را از این عقیده اعلام کرده و اصلاً آنان هر کس را که چنین معتقد باشد کافر شمرده اند، و گفته اند: رد کردن و نپذیرفتن روایاتی که در آن سهو برای پیامبرص اثبات گردیده منجر به ابطال دین و شریعت می-شود. ابن بابویه مرجع شیعه گفته: «واقعاً افراطی ها و اهل تفویض- لعنت خدا بر آن‌ها- سهو و اشتباه کردن رسول خداص را انکار کرده‌اند...و اگر جایز باشد اینگونه روایات رد شوند، جایز است همه اخبار و احادیث مردود اعلام شوند که در نهایت موجب باطل کردن همه دین و شریعت است» [۵۳۶].

و از طرفی می‌بینیم که متاخرین شیعه اعتقاد به عدم اشتباه رسول خداص را از ضروریات دین می شمارند، و منکر ضرورت دین نزد آن‌ها کافر است؟

پس علمای متقدمین آن‌ها علمای متأخر را تکفیر، و متأخرین متقدمین را تکفیر می‌نمایند!.

[۵۳۶] ن ک من لایحضره الفقیه ابن بابویه ۱ / ۲۳۴، بحار الانوار مجلسی ۱٧ / ۱۱۱ .