حقیقت زمین فدک

س۱۱۲– حقیقت زمین فدک چنان که کتاب‌های شیعه گفته‌اند چیست؟

ج- فدک قریه‌ای بود در خیبر، و گفته‌اند در اطراف حجاز که دارای چشمه ها و درختان خرما بود و خداوند آن را به عنوان غنیمت به پیامبرص بخشیده بود و بعد از وفات پیامبرص فاطمهل کسی را نزد ابوبکر صدیق فرستاد و ارث خود را در زمین فدک از ایشان درخواست کرد.

ابن میثم در شرح نهج البلاغه می گوید [۵۲۰] ابوبکر به او گفت: «سهمیه تو از فدک همان سهمیه رسول خداص است، ایشان مخارج شما را از آن می گرفت، و بقیه را تقسیم می‌کرد، و در راه خدا می بخشید، تو با آن چه کار می کنی؟ فاطمه گفت: همان کاری را با آن می کنم که پدرم می کرد. ابوبکر گفت: پس تو را به خدا به من اجازه بده تا در مورد آن همان کاری را انجام دهم که پدرت با آن می کرد، فاطمه گفت: تو را سوگند به خدا همان کار را می کنی؟ گفت: سوگند به خدا همان کار را می کنم، فاطمه گفت: بار خدایا گواه باش، و ابوبکر محصولات آن را می-گرفت و به اندازه ای که آنان را کفایت می کرد به آنان می داد و بقیه را تقسیم می کرد، عمر نیز چنین می کرد، سپس عثمانس به همین روش ادامه داد، و بعد از او علی نیز چنین می کرد» [۵۲۱].

زید بن علی بن حسینس گفت: «سوگند به خدا اگر کار به من برگردانده شود همان قضاوت ابوبکر را در مورد آن می کنم» [۵۲۲].

[۵۲۰] شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۴ / ۸۲، الصوارم المهرقه شوشتری، ص ۲۴۳ . [۵۲۱] شرح نهج البلاغة ج۵/۱۰٧ ابن میثم بحرانی،و مثل همین را دنبلی فی شرح خود «الدرة النجفیة» ص۳۳۱. [۵۲۲] شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۴ / ۸۲، الصوارم المهرقه شوشتری، ص ۲۴۳ .