ضربه کمر شکن بر علمای شیعه

این روایت نامیمون و بدیُمن برای علمای شیعه از واقعیّت تشیّع ساختگی پرده برداشته و نشان می دهد که آن‌ها دشمن اهل بیت هستند، همانگونه که دشمن رسول خداص و صحابه هستند، ولی آنقدر ابله و نادان هستند نفهمیده اند که با جعل آن روایت حسن، حسین، فاطمه، خدیجه، آل جعفر، آل عباس و آل علیش را همه به اهل جاهلیّت و از دین برگشته معرفی کرده‌اند و(پناه بر خدا).

خواننده محترم آیا این روایات دلیل نیستند بر اینکه تشیع پوششی است برای اجرای اهداف پلید ضد اسلام و مسلمین؟ و آیا دلیلی نیستند بر این که دشمنان صحابه و اهل بیت آن را جعل کرده‌اند؟.

مسئله دوم:

علمای شیعه معتقدند که اغلب صحابه در زمان حیات پیامبرص منافق بوده‌اند؟

تستری شیعه می گوید: «آن‌ها مسلمان نشدند، بلکه بسیاری به امید رسیدن به مقام پیامبرص تظاهر به اسلام کردند... آن‌ها به نفاق و تفرقه افکنی عادت کرده بودند» [۴۲۰].

و کاشانی می گوید: «بیشتر آن‌ها نفاق خود را پنهان می کردند و علیه خدا گستاخ بودند، و به پیامبر خدا تهمت می زدند و بر او دروغ می بستند تا او را اذیت کنند» [۴۲۱].

و امام خمینی شیعه می‌گوید: «صحابه کسانی هستند که منافق نامیده می‌شوند» [۴۲۲].

[۴۲۰] احقاق الحق، ص ۳ قاضی علا نور الله شوشتری تستری متوفای ۱۰۱٩ . [۴۲۱] تفسیر صافی ۱ / ۴ . [۴۲۲] الحکومة الاسلامیة ص ۶٩، ن ک علی و مناوئوه دکتر رافض نوری جعفر، ص ۱۲ .