رفتن به بهشت و دوزخ در دست کیست؟

س ۸٧ – بر حسب عقیده علمای شیعه چه کسی با خواست و اراده خود مردم را به بهشتت یا دوزخ می برد؟

ج- چنین کسی به اعتقاد شیعه علیس است، پناه بر خدا از گمراهی.

کلینی شیعه روایت کرده که علی گفت: «من تقسیم کننده مردم به بهشت و دوزخ هستم، کسی جز با تقسیم من وارد نمی گردد» [۳۵٩].

و علمای شیعه این مسأله را به جایی رسانده‌اند که ادعا کرده اند علی گفته: «من جزا و پاداش دهنده ی مردم در روز قیامت هستم، و تقسیم کننده بین بهشت و دوزخ هستم که جز بر اساس تقسیم من وارد آنجا نمی گردند، و من جداکننده بزرگ هستم و همه پیامبران و فرشتگان و ارواح به خاطر آفرینش ما آفریده شده اند...» [۳۶۰].

همچنین این افتراء را به نام اباعبدالله/ ساخته‌اند که گفته: «در روز قیامت منبری گذاشته شود که همه خلایق آن را ببینند، مردی بالای آن می رود که در سمت راست او یک فرشته و در سمت چپش یک فرشته می ایستد، فرشته ی سمت راست فریاد سر می دهد: ای جمع خلایق! این علی بن ابی طالب است، هرکس را خود بخواهد وارد آتش می-کند» [۳۶۱].

بلکه وقتی حلقه‌های دروازه‌های بهشت حرکت می کنند صدایی از آن‌ها شنیده می‌شود که می گوید: ای علی!. این افتراء را هم به زبان رسول خداص ساخته و پرداخته‌اند که (حاشا از او) گفته: «حلقه ی درب بهشت از یاقوت سرخ است که بر روی صفحه‌های طلا قرار گرفته‌اند، وقتی حلقه به صفحه ی طلایی برخورد کند صدای یا علی از آن طنین انداز می-شود»! [۳۶۲].

[۳۵٩] أصول الکافی ج۱/۱۴۲ (کتاب الحجة ح۳ باب أن الأئمة هم أرکان الأرض) . [۳۶۰] بصائر الدرجات الکبرى ص۴۳۵ ح۴. [۳۶۱] بصائر الدرجات الکبرى ص۴۳۴-۴۳۵ ح۱ (باب فی أمیر المؤمنین÷ أنه قسیم الجنة والنار)، علل الشرائع ج۱/۱۶۴ ح۴ (باب العلة التي من أجلها صار علي بن أبى طالب÷ قسيم الله بين الجنة والنار). [۳۶۲] علل الشرائع ج۱/۱۶۴ ح۵.