صفحه نخست عقاید (کلام) سؤال و جوابهایی در مورد شیعیان اثنا عشری اهالی قُم از عبور بر پل در قیامت از همه چیز معاف ه...

اهالی قُم از عبور بر پل در قیامت از همه چیز معاف هستند

س ۸۳- در عقیده علمای شیعه چه کسی از ماندن طولانی در میدان حشر و از عبور بر پل صراط مستثنی می‌باشد؟

ج-اهالی شهر قم ایران که (قبلاً) مرکز دولت صفوی بوده مستثنی هستند، و از آن‌ها در قبرهایشان حساب گرفته می شود و از قبرها به بهشت می روند» [۳۵۲].

و همین علّت آخوندهای شیعه بزرگترین دلاّل فروش زمین های قم هستند!.

[۳۵۲] بحار الانوار مجلسی ۶۰ / ۲۱۸، الکنی و الالقاب ۳ / ٧ .