اوّلین سؤال فرشته از مرده

س ۸۱- وقتی مرده در قبر گذاشته شود طبق عقیده علمای شیعه اولین چیزی که از او پرسیده می‌شود چیست؟

ج- اولین سؤال محبّت ورزی دوست داشتن ائمه شیعه است.

روایت کرده‌اند: «اوّلین چیزی که از بنده پرسیده می شود محبّت و دوست داشتن ما اهل بیت است» [۳۴۸].

دو فرشته از او می پرسند که در مورد هر یک از ائمه چه اعتقادی داشته است، اگر در مورد یکی از آن‌ها جواب درست ندهد، او را با عمودی از آتش می زنند و قبر او تا روز قیامت پر از آتش گردد» [۳۴٩].

تناقضگویی شیعه:

(شیعه) روایت کرده‌اند که رسول خداص فرمود: «ای علی همانا اوّلین سؤالی که که بعد از مرگ از بنده می‌شود شهادت به لاإله إلاّ الله و محمّد رسول اللهص است...» [۳۵۰].

[۳۴۸] بحار الانوار ۲٧ / ٧٩، عیون اخبار الرضا ابن بابویه قمی، ص ۲۲۲ . [۳۴٩] الاعتقادات مجلسی، ص ٩۵ . [۳۵۰] عیون أخبار الرضا ج۱/۱۳٧ ح۸