نازل شدن وحی بر ائمه

س ٧٧- آیا علمای شیعه به نازل شدن وحی بر امامان‌شان معتقدند؟

ج- قاعده و اصل آن‌ها این است که ائمه جز وحی چیزی نمی گویند [۳۳۸].

و از امام‌شان ابی عبدالله روایت کرده‌اند که گفت: «در گوش بعضی از ما (وحی) گفته می شود، و بعضی در خواب برایش می آید، و بعضی از ما صدای زنجیری را می‌شنود که به طشت و ظرف برخورد کند، و نزد بعضی از ما صورت و سیمایی بزرگ‌تر از جبرئیل و میکائیل نمایان می شود» [۳۳٩].

و در روایتی دیگر آورده‌اند که گفت: «فرشته در سفرهایمان بر ما نازل می شوند و بر بسترها و رخت‌خواب‌هایمان می غلطند، و در سفرهای ما حاضر می شوند، و در وقت نماز نزد ما می آیند تا نماز را با ما بخوانند، و هیچ روزی بر ما نگذرد مگر آنکه اخبار روی زمین و آنچه در آن می گذرد به ما می-رسند» [۳۴۰].

و خمینی می گوید: «یکی از ضروریات مذهب ما این است که ائمه ما دارای مقامی هستند که هیچ فرشته مقرب و هیچ پیامبری به آن نمی رسد» [۳۴۱]؟؟.

و نزد شیعه همانطور که قبلا چند بار گفته شد کسی که منکر ضرورت دین باشد کافرست .

و همچنین خمینی می گوید: «امام دارای مقامی پسندیده و رتبه و درجه‌ای والا و خلافتی تکوینی است که ذرات جهان هستی در برابر ولایت و سیطره آن سر تسلیم و فروتنی فرود می آورند» [۳۴۲]. و می گوید: «فقیه شیعه به منزله موسی و هارون علیهما السلام است» [۳۴۳].

بنابراین جواد مغنیه اشاره کرده است به اینکه خمینی از موسی برتر است (پناه بر خدا) [۳۴۴].

[۳۳۸] بحار الانوار ۱٧ / ۱۵۵، ۵۴ / ۲۳٧ . [۳۳٩] بحار الانوار ۲۶ / ۳۵۸ . [۳۴۰] الخرائج و الجرائح راوندی ۲ / ۸۵۲ . [۳۴۱] حکومت اسلامی، ص ۵۲ . [۳۴۲] حکومت اسلامی، ص ۵۲ . [۳۴۳] حکومت اسلامی، ص ٩۵ . [۳۴۴] الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص ۱۰٧ .