رسوایی کمر شکن شیعه

از ابی عبدالله صادق÷ روایت کرده اند گفت: «یکی از علمای یهود نزد امیرالمؤمنین÷ آمد و گفت:...ای امیرمؤمنان آیا تو پیامبری؟علیس فرمود: وای بر تو! من یکی از برده‌های محمّدص هستم» [۳۳۲].

همچنین با روایت متواتر از علیس روایت شده که فرمود: «خيرُ هذه الأمة بعد نبيِّها أبو بكر وعمر» [۳۳۳] «بهترین و برترین افراد این امّت بعد از پیامبرشص ابوبکر سپس عمر است».

همچنین فرمود: «هر کسی را نزد من بیاورند (به اتمام این که) مرا بر ابوبکر و عمرش تفضیل و برتری داده، بر او حد تهمت اجرا خواهم کرد» [۳۳۴].

[۳۳۲] بحار الأنوار ج۳/۲۸۳ ح۱. [۳۳۳] الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة ص۳۲۳ رقم ۱۱۱ للقاضی نور الله التستری ت۱۰۱٩ [۳۳۴] العیون والمحاسن ج۲/۱۲۲-۱۲۳لمجلسی .