پیامبران برتراند یا ائمه؟

س٧۵- از دیدگاه بزرگان شیعه رسول خداص و انبیاء برتر و افضل هستند یا ائمه آنها؟

ج – امامانشان را از پیامبرص و پیامبران برتر می دانند! و مرجع و شیخ شیعه علباء بن ذراع دوسی یا اسدی پیامبرص را مذمت می کند و ادعا میکند که او مبعوث شده بود تا برای علیس دعوت کند، اما او مردم را به سوی خودش فراخواند [۳۲۶].

[۳۲۶] رجال کشی، ص ۵٧۱، بحارالانوار ۲۵ / ۳۰۵ .