ایمان به فرشتگان

س٧۴– عقیده علمای مذهب شیعه در مورد ایمان داشتن به فرشتگان چیست؟

ج – آن‌ها معتقدند که فرشته از نور ائمه آفریده شده اند، و روایت کرده‌اند که پیامبرص گفت: «خداوند از نور چهره علی بن ابی طالب هفتاد هزار فرشته آفرید که برای او و شیعیان و دوستدارانش تا روز قیامت طلب آمُرزش می کنند» [۲٩۳].

*- یکی از وظایف فرشتگان گریه کردن در کنار قبر حسین است. از ابی عبدالله روایت کرده اند که گفت: «خداوند چهار هزار فرشته را که ژولیده و غبار آلود هستند برای قبر حسین مقرر کرده که تا روز قیامت برای او گریه کنند» [۲٩۴].

[۲٩۳] ـ کنز جامع الفواید، ص ۳۳۴ کراجکی، بحار الانوار ، ج ۲۳ / ۳۲۰، ارشاد القلوب دیلمی، ج ۲ / ۲٩۴ و تاویل الایات استر آبادی، ص ۶۴۳ و کشف الغمه فی معرفة الائمه اربلی، ج ۱ / ۱۰۳، مائه منقبه، ص ۴۲ شاذان قمی . [۲٩۴] ـ وسائل الشیعه، ج ۱۰ / ۳۱۸ .