مخلوق بودن قرآن

س۶۳- اعتقاد بزرگان شیعه در مورد مخلوق بودن قرآن چگونه است؟

ج- علمای شیعه در قضیه مخلوق بودن قرآن از جهمیه [۲۵۶]و معتزله پیروی کردند و شیخ بزرگ شیعه مجلسی فصلی را در کتاب خود به نام (باب انّ القرآن مخلوق) عنوان گذاری کرده و بر مخلوق بودن آن تأکید دارد، همانگونه که آیت شیعه محسن امین با تأکید بر این امر می گوید: «شیعه و معتزله [۲۵٧] گفته‌اند قرآن مخلوق است» [۲۵۸].

مبنای اعتقاد شیعه به مخلوق بودن قرآن بر این است که آن‌ها صفت کلام خدا را انکار می کنند. خداوند از آنچه آنان می‌گویند بسیار به دور و (از اندیشه ایشان) خیلی والاتر و بالاتر است.

[۲۵۶]ـ پیروان جهم بن صفوان هستند، او صفات را انکار می‌کرد و به بدعت‌های دیگر همچون ارجاء و جبر و فنا شدن بهشت و جهنم معتقد بود، التبنیه و الرد ملطی، ص ۲۱۸ . [۲۵٧]ـ عبدالجبار معتزلی در شرح اصول خمسه می‌گوید و مذهب در مورد قرآن این است که قرآن کلام و وحی خداوند است و مخلوق است، شرح الاصول الخمسه، ص ۵۲۸ . [۲۵۸]ـ اعیان الشیعه، ج ۱ / ۴۶۱ .