یک تناقض آشکار

از حنان روایت است که گفت: «به ابی عبدالله÷ گفتم: در مورد زیارت قبر حسین صلوات الله علیه چه می گویی، از یکی از شما به ما رسیده که زیارت قبر حسین برابر یک حج و عمره است؟ ابو عبدالله گفت: این حدیث را ضعیف میدانم، معادل چنین پاداشی نیست، ولی او را زیارت کنید و به او جفا نکنید، او سردار جوانان بهشت است» [۲۱۱].

[۲۱۱]ـ بحار الانوار ج ۱۰۱ /۳۵ و قرب الاسناد ص ۴۸ از عبدالله بن جعفر حمیری از علمای قرن سوم شیعه .