صفحه نخست عقاید (کلام) سؤال و جوابهایی در مورد شیعیان اثنا عشری پیامبران اولوالعزم چگونه به چنین جایگاهی رسیدند

پیامبران اولوالعزم چگونه به چنین جایگاهی رسیدند

س۴۱- به اعتقاد شیعه چگونه پیامبران اولوا العزم به چنین جایگاهی دست یافتند؟

ج- با دوستداشتن و محبّت ورزی به ائمّه.

مرجع عالی شیعه مجلسی بابی را تحت عنوان: «تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق،وأخذ ميثاقهم عنهم،وعن الملائكة وعن سائر الخلق ، وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبِّهم صلوات الله عليهم» [۲۰۴].

یعنی: «باب در مورد برتری ائمه بر انبیای الهی و بر کل خلق، و گرفتن عهد و پیمان خداوند از انبیاء و فرشتگان و از سایر مردم در مورد ائمه، و پیامبران اولوا العزم تنها به علّت دوست داشتن ائمّه به مقام اولوا العزم رسیدند!».

[۲۰۴] فی بحار الأنوار ج۲۶/۲۶٧