هدایت انبیاء ازدیدگاه شیعه؟

س۳۵- به اعتقاد بزرگان شیعه اثنی عشریه چگونه انبیاء هدایت یافتند؟

ج- بزرگان شیعه ادعا می‌کنند که ابا عبدالله (که از این بهتان مبراست)گفته است: «سوگند به خدا آدم÷ سزاوار این نبود که خداوند او را با دست خود بیافریند، و از روح خود در او بدمد مگر با ولایت علی، و خداوند با موسی سخن نگفت مگر به سبب ولایت علی، و خداوند عیسی÷ بن مریم را به عنوان نشانه-ای برای جهانیان پدید نیاورد مگر به سبب فروتنی و خشوع او در برابر علیس، سپس می‌گوید: «خلاصه امر این است که هیچ کسی از بندگان خدا سزاوار عنایت خدا نمی شود مگر به سبب بندگی کردن برای ما» [۱٩۰].

[۱٩۰] الاختصاص مفید، ص ۲۵۰، و بحار الانوار، ج ۲۶ / ۲٩۴.