صفحه نخست عقاید (کلام) سؤال و جوابهایی در مورد شیعیان اثنا عشری تقسیم حدیث به صحیح و حسن و ضعیف نزد شیعه

تقسیم حدیث به صحیح و حسن و ضعیف نزد شیعه

س ۲۶ – آیا در مذهب شیعه احادیث به صحیح و حسن و ضعیف تقسیم می‌شوند آنگونه که نزد اهل سنّت معروف است، و این عمل چه وقتی در مذهب شیعه پدید آمد و چرا؟.

ج – تقسیم احادیث به صحیح و حسن و ضعیف در مذهب پدیده و جدید است، [۱٧۱] چون آنگونه که خود اعتراف کرده‌اند: «فایده ذکر سند این است که اعتراض و عیب گرفتن عامه ـ یعنی اهل سنّت ـ که می گویند احادیث آن‌ها معنعن است و سند ندارند و تنها از اصول قدیمی آن‌ها نقل شده اند دفع می گردد» و اصطلاح جدید حدیث نزد شیعه با اعتقاد عامه (اهل سنّت) و اصطلاح آن‌ها موافق است، و اصلاً این مصطلح برگرفته از کتاب‌های اهل سنّت است، همانگونه که از روی بررسی مشخص است) [۱٧۲]. یعنی شیعه معیاری برای تشخیص حدیث صحیح و ضعیف ندارند، و این معیارها تنها قالب و صورت هستند نه حقیقت، زیرا به هدف دفع انتقاد اهل سنّت مبنی بر اینکه احادیث ایشان بدون سند است و صحیح را از سقیم تشخیص نمی‌دهند؛ این کار را کردند!.

[۱٧۱] الوافی مقدمه دوم ، ج ۱ / ۱۱ فیض کاشانی . [۱٧۲] وسائل الشیعه ، ج ۲۰ / ۱۰۰ .