جایگاه کتاب الکافی نزد شیعه

س۲۴- کتاب الکافی نزد شیعه از چه جایگاهی برخوردار است؟ و آیا از دستبرد و افزودن محفوظ بود؟ و آیا بر تعداد احادیث و فصل‌های آن اتفاق دارند؟

ج – بزرگان شیعه گفته اند: وقتی کلینی کتاب (الکافی) را تألیف کرد آن را بر امام دوازدهم یا سیزدهم که غایب است عرضه کرد، گفت: «الکافی برای شیعیان ما کافی است» [۱۶۰].

و شیخ عباس قمی می گوید: «الکافی بزرگترین کتاب اسلامی و بزرگترین مرجع امامیه است که برای امامیه چنان کتابی نوشته نشده است».

و محمّد امین استر آبادی می گوید: «از علما و اساتید خود شنیده ایم که گفته‌اند: در اسلام هیچ کتابی تألیف نشده که با الکافی برابر یا همسطح باشد» [۱۶۱].

توضیح:

اکنون با من به فصل‌های الکافی، چه رسد به مطالب و عبارات آن دقت کن، سپس بیندیش چقدر بدان افزوده اند:

شیخ خوانساری می گوید: «در مورد کتاب (الروضة) اختلاف کرده اند که آیا کلینی آن را تألیف کرده یا بعداً به الکافی اضافه شده است» [۱۶۲].

ثقه و سرور شیعه حسین بن حیدر کرکی عاملی(متوفای ۱۰٧۶هـ)می گوید: «کتاب الکافی پنجاه کتاب (فصل) است که هر یک با سند متصل به ائمه بیان شده‌اند» [۱۶۳].

و از طرفی شیخ الطائفه طوسی(متوفای۴۶۰هـ) گفته: «کتاب الکافی مشتمل بر سی کتاب است، که اوّلین کتاب العقل و کتاب الروضه آخرین کتاب آن است... و شیخ از همه روایات آن مرا خبر می‌دهد» [۱۶۴].

از گفته های سابق چنین بر می آید که در فاصله قرن پنجم تا قرن یازدهم بیست کتاب به الکافی افزوده شده است، و هر کتابی چندین فصل و باب دارد، یعنی تقربیاً در این مدت (۴۰%) به آن اضافه شده است، علاوه بر تغییر در روایات و کلمات آن، و پاراگراف‌هایی از آن حذف شده و بندهایی به آن اضافه شده است!!.

چه کسی بیست کتاب (فصل بزرگ) به الکافی اضاف کرده است؟ آیا ممکن است آخوندهای عمامه به سر از علمای یهود آن را اضافه کرده باشند، یا فقط کار یک یهودی است، یا در طی قرن‌های متمادی یهودیان زیادی این عمل را انجام داده‌اند؟

یا این که این امر طبیعی است، چون کسی که بر رسول‏خداص و صحابه و خویشاوندانش دروغ ببندد، به طریق اولی بر اساتید خود دروغ می بندد!.

و از هر شیعه ای می پرسیم آیا هنوز الکافی شما از سوی امام معصومتان که در غار پنهان شده مورد تایید است، و آیا هنوز نظر امام معصوم در مورد کافی این است که برای شیعیان او کافی است؟! از خداوند می خواهیم که ما و شما را هدایت کند.

[۱۶۰] مقدمه کافی، ص ۲۵ . [۱۶۱] الکنی و الالقاب قمی ج ۳ / ٩۸ . [۱۶۲] الکنی و الالقاب ج ۳ / ٩۸ . [۱۶۳] الکنی و الالقاب ج ۶ / ۱۱۴ . [۱۶۴] الفهرست طوسی ، ص ۱۶۱ .