صفحه نخست عقاید (کلام) سؤال و جوابهایی در مورد شیعیان اثنا عشری انگیزه تألیف کتاب تهذیب الاحکام توسط طبرسی

انگیزه تألیف کتاب تهذیب الاحکام توسط طبرسی

س ۲۳ – علّت تألیف کتاب تهذیب الاحکام از طرف طبرسی چه بود و تعداد احادیث این کتاب چقدر هستند؟

ج – این کتاب از زمانی که تألیف شده تا به امروز یکی از اصول معتبر شیعه به شمار می رود و حاوی(۱۳۵٩۰) حدیث است و بعد از کتاب الکافی کلینی دوّمین کتاب معتبر شیعه است. و تعجب اینجاست که مؤلف این کتاب (طوسی) در کتاب دیگرش (عدة الاصول) تصریح کرده که احادیث کتابش (التّهذیب) و روایات آن بیش از پنج هزار حدیث هستند، یعنی از شش هزار بیشتر نیستند! پس این بدین معنا است که در قرن‌های مختلف بیش از نصف این کتاب به آن اضافه شده است؟!.

تردیدی نیست که این روایات را دستی مخفی به نام علمای شیعه و در لباس اسلام بدان افزوده است!.

اما سبب تألیف این کتاب آنگونه که طوسی اعتراف کرده: «وضعیت نابسامان تناقض و تضاد و اختلاف احادیث با یکدیگر بود، تا جایی که هیچ حدیثی نیست مگر اینکه در مقابل آن حدیثی متضاد با آن قرار دارد، و هر حدیثی را حدیثی دیگر رد کرده و با آن مخالفت می نماید، تا جایی که مخالفان ما این را بزرگترین عیب و طعن علیه مذهب ما به حساب آورده اند»!! [۱۵۸].

ولی بزرگان شیعه بسیاری از تناقضات موجود در روایات‌شان را بدون دلیل با تقیه توجیه کرده اند، و تنها دلیل تقیه را همسویی با اقوال و نظریه دشمنان، یعنی اهل سنّت ذکر کرده‌اند! [۱۵٩].

[۱۵۸] تهذیب الأحکام ج۱/٩ [۱۵٩] تهذیب الاحکام مقدمه ۲ – ۳ ، ج ۱ / ۲ و مستدر الوسائل، ج ۳ / ٧۱٩، و الذریعه ج ۴ / ۵۰۴ .