صفحه نخست عقاید (کلام) سؤال و جوابهایی در مورد شیعیان اثنا عشری در اواخر قرن ۱۳ شیعه دچار رسوایی بزرگی شدند

در اواخر قرن ۱۳ شیعه دچار رسوایی بزرگی شدند

استاد علمای شیعه حسین نوری طبرسی (متوفای ۱۳۲۰هـ) کتاب بزرگی تألیف کرد و در آن اعتقاد و نظر علمای شیعه را بر این باور کفر آمیز جمع آوری کرد و آن را (فصل الخطاب في اثبات تحريف کتاب ربّ الارباب) نامید و این کتاب برای همیشه لکه ننگی برای شیعیان است.

س ۱۰- خلاصه عقیده علمای شیعه را در مورد تحریف قرآن بیان کنید؟.

ج – شیخ شیعه مفید می‌گوید: «می گویم: روایات متعدّد و مشهور از ائمه هدایت از آل محمّدص نقل شده که قرآن دستخوش تحریف کم و زیاد شدن قرار گرفته».

و همچنین می گوید: «امامیه براین اتفاق کرده اند که ائمه ی گمراهی ـ یعنی بزرگان صحابه ـ در موقع جمع آوری قرآن در موارد زیادی با حقیقت مخالفت کرده و از آنچه مقتضای نزول قرآن و سنّت نبوی بوده تجاوز کرده اند، و معتزله و خوارج و زیدیه و مرجئه و اهل حدیث در همه این موارد با امامیه مخالف کرده اند» [۸۲].

عاملی می گوید: «بعد از بررسی روایات و احادیث به این نتیجه رسیده‌ام که مقوله ی تحریف قرآن کاملا درست است، طوری که یکی از ضروریات و بدیهیات مذهب شیعه است،و یکی از بزرگترین مفاسد غصب خلافت همین بوده است» [۸۳]. نکته جالب اینکه انکار کننده ی بدیهیات به نظر شیعه کافر است.

و مجلسی می گوید: «ولی اصحاب پیامبرص کاری کردند که قوم موسی کردند آن‌ها از گوساله سامری این امّت یعنی ابوبکر و عمر پیروی کردند، و اینگونه منافقان خلافت پیامبرص را از جانشین او غصب کردند و به خلیفه خدا یعنی قرآن تجاوز کردند، و آن را تحریف کرده و تغییر دادند و هر چه خواستند با آن کردند» [۸۴].

و عاملی می‌گوید: «در زیارتنامه های متعدّدی همچون زیارتنامه غدیر و غیره، و دعاهایی همچون دعای دو بُت قریش و غیره عبارات آمده که به تحریف قرآن بعد از پیامبرص تصریح شده است» [۸۵].

طبرسی پیرامون روایاتی که در مورد طعن و ایراد به قرآن گفته: « آن روایات رقم بسیار بالایی دارند، تا جایی که سید نعمت الله جزایری در برخی از تألیفات خود (آنگونه که از او نقل کرده‌اند) گفته: روایات دال بر این موضوع بالای دو هزار است» [۸۶]. سپس بیست و یک روایت برای اثبات عقیده اش در مورد تحریف ذکر کرده است [۸٧].

و طبرسی در مورد روایاتی که به قرآن طعنه می زنند می گوید: «این روایات بسیار زیادند، تا جایی که سید نعمت الله جزائری در یکی از کتاب‌هایش می گوید: روایاتی که به قرآن طعنه می زنند و بر تحریف آن دلالت می کنند بیش از دو هزار روایت هستند» [۸۸].

مرجع عالیقدر شیعه نعمت الله جزائری می گوید: «تسلیم شدن به این مقوله که قرآن متواتر است و همه ی آن توسط جبرئیل از جانب خدا نازل شده می شود روایات و احادیث مشهور و متواتری که بر تحریف شدن قرآن دلالت دارند دور انداخته شوند،حال آن که اصحاب ما این روایات را صحیح دانسته و آن را تصدیق کرده‌اند» [۸٩].

و سرپرست حوزه علمیه، ابوالقاسم موسوی خویی می گوید:«کم و زیاد شدن حروف و یا حرکتهای قرآن امری قطعی است» [٩۰].

[۸۲] اوائل المقالات ص ۱۳ ، ۴۶ ، ۵۴ ، ۸۰ . [۸۳] ابوالحسن عاملی مراة الانوار و مشکاة الاسرار ص ۳۶ ، مقدمه البرهان ص ۴۶ فصل چهارم . [۸۴] حیاة القلوب مجلسی ج ۲ / ۵۴۱ . [۸۵] مرآة الأنوار،المقدمة ص۳۶-۳٩ . [۸۶] فصل الخطاب ص۱۲۵ لحسین النوری الطبرسی [۸٧] البرهان المقدمه ص ۳۶ – ۳٩ . [۸۸] فصل الخطاب ص ۱۲۵ حسین نوری طبرسی . [۸٩] الانوار النعمانیة الجزایری ج ۲/۳۵٧ . [٩۰] البیان فی تفسیر القرآن ج ۱/۱۳۶.