تعریف شیعه و تشیّع

سؤال ۱- شیعه چه کسانی هستند؟

جواب - شیخ محمّد بن محمّد بن نعمان که نزد شیعه ملقّب به شیخ مفید است (ت۴۱۳) پاسخ می‌دهد که شیعه: «پیروان امیر المؤمنین علی÷ هستند که به ولایت او، و به اینکه او خلیفه ی بلا فصل پیامبرص است معتقدند ، و همچنین امامت خلفای پیش از او را قبول نداشته باشد، و آن‌ها را پیروان علی می‌دانند نه اینکه او تابع و پیرو آنان باشد» [۲۰].

توضیح:

کلمه شیعه امروزه فقط بر گروه دوازده امامی اطلاق می‌شود [۲۱]، چون شیعیان دوازده امامی امروزه اکثریت جمعیت شیعه را تشکیل می دهند، و منابع آن‌ها حدیث و روایت و نظریه و آرای بخش عمده فرقههای شیعه را شامل می شود که در طول تاریخ وجود داشته اند.

[۲۰] اوائل المقالات فی المذاهب المختارات ابی عبدالله محمد بن محمد النعمان ملقب به مفید متوفای ۴۱۳ هجری . [۲۱] حسین نوری طبرسی در مستدرک الوسائل ج ۳ / ۳۱۱ و سید امیر علی در کتاب روح الاسلام ج ۲ / ٩۲ و محمد آل کاشف الغطاء در اصل الشیعه و اصولها ص ٩۲ و محمد عاملی در الشیعه فی التاریخ ص ۴۳ و غیره این را گفتهاند .