بهترین راه مبارزه با بدعت

علّت توسعه و رشد بدعت در میان مردم؛ و تحت تأثیر قرار گرفتن آن‌ها از عناصر آشوب و بدعت در چنین فضایی به ضعف معرفت و شناخت گمراهی اهل بدعت و عدم تشخیص ننگ و انحراف برمی گردد. بنابراین بهترین راه و روش برای مقاومت بدعت‌های اعتقادی، و دفع فرقه گری نشر سنّت در بین مردم ؛ و در میان خوارج گمراه و منحرف جدا شده از مردم بود، بر این اساس؛ ائمه و علمای سنّت در این راستا به پا خاسته و در پاسخ ردّ به «بشر مریسی» و دیگر فرقه های اهل بدعت دادند و در مورد احوال آن‌ها روشنگری کردند.

ما در زمانی زندگی می کنیم که بخش‌های مختلف جهان با هم مرتبط شده و درهایشان به روی یکدیگر باز شده، تا جای که در سرزمین‌های مسلمین انبوهی از افراد و اشخاص با اندیشه ها و ایده های مختلف درهم آمیخته و با هم در حال آمد و شد هستند، و آمار جمعیت فرقه‌ها و گروه‌ها بالا رفته است، از سوی دیگر ملّت های دیگر در یک فراخوان همگانی یکدیگر را برای ضربه زدن به مسلمین دعوت می‌دهند همانگونه که در حدیث ثوبان مولای پیامبرص آمده که فرمود:

«يُوشكُ أنْ تَداعَى عليكم الأُمَمُ من كلِّ أُفُقٍ كما تَدَاعى الأَكَلَةُ على قَصْعَـتِها، قال : قلنا يا رسولَ الله : أَمِنْ قِلَّةٍ بنا يومئذٍ، قال ص: أنتم يومئذٍ كثيرٌ، ولكنْ تكونونَ غُثاءً كغثاء السَّيلِ تُـنْـتَزَعُ المهابةُ من قلوب عدوِّكم، ويُجعلُ في قلوبكم الوَهْنُ، قال : قلنا : وما الوَهْنُ قالَ ص: حُبُّ الحياةِ، وكراهيةُ الموتِ» [٧].

یعنی: نزدیک است از هر طرف ملت ها یکدیگر را علیه شما فرا خوانند همانگونه که افراد سر سفره غذا یکدیگر را بسوی ظرف غذای روی سفره فرا می خوانند، ثوبان می گوید: عرض کردم: ای پیامبر خدا آیا به علّت اینکه در آن روز تعداد ما اندک است چنین خواهد بود؟فرمود: جمعیّت شما در آن روز زیاد خواهد بود، بلکه به این علّت که ترس و هیبت شما از دل دشمنتان بیرون می آید، و در دل‌هایتان وَهَن و سُستی قرار می گیرد، راوی گفت: عرض کردیم: «وَهن» و سستی چیست ؟ فرمود : دنیادوستی و ناپسند دانستن مرگ.

[٧. [ ]- امام احمد ش ۲۲۳۳٩٧ ج ۳٧ / ۸۲ و غیره ، و آلبانی در صحیح الجامع ش ۸۱۸۳ آنرا صحیح قرار داده است