عوامل پیدایش بدعت‌ها

ظهور و پیدایش این بدعت‌ها بر حسب فاصله گرفتن از عصر نبوی، متفاوت بود، زیرا بدعت و نوآوری در دین جز در سایه ی جهل و نادانی، و غائب بودن و ناپدید شدن اهل علم و ایمان رشد و توسعه نمی یابند، از این روی ایوّب سختیانی (ت۱۳۱)/ فرمود: «از جمله سعادتمندی نسل جدید و مسلمانان غیر عرب این است که خداوند آن‌ها را توفیق داشتن عالم اهل سنّت عنایت فرماید» [۶].

[۶] شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج۱/۶۰ للالکائی ت ۴۱۸ ~ .