آغاز ظهور خوارج

مسلمانان همواره بر رهنمود و شریعت بر حق رسول خداص بودند، آن دین و شریعت که هماهنگ با منقول صریح و عقل و خرد سالم است، تا زمانی که خلیفه ی راشد عثمان بن عفّانس به شهادت رسید، بعد از آن بلافاصله فتنه و آشوبها سر برآوردند، سپس میان مسلمانان (با دسیسه ی سبئیه) جنگ صفین درگرفت، و خوارج علیه علی بن ابی طالبس شورش بر پاکرده و به مقابله و مبارزه برخاستند، آن خوارج که رسول خداص در مورد آن‌ها فرمود: «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عندَ فُرْقَةٍ مِنَ المسلمينَ ، يقتُلُهَا أَولَى الطَّائِفَـتَـيْنِ بالْحَقِّ» [۱] فرقه ای از میان این امّت سر برآورده و جدا می شوند، و سزاوارترین طائفه به حق با آن‌ها وارد جنگ می شود.

[۱] روایت مسلم از أبی سعید الخدریس (کتاب الزکاة ح۲۴۵۸ باب ذکر الخوارج وصفاتهم).