مقدمه عبدالله بن عبدالرّحمن بن سعد

ستایش شایسته خداوند یکتا را، و درود و سلام خداوند بر آن سرور گرامی که بعد از او هیچ پیامبری مبعوث نخواهد شد.

با کتاب برادرم شیخ عبدالرّحمن بن سعد شثری تحت عنوان (اعتقاد اثنی عشریه) آشنا شدم که واقعاً مفید و ارزنده است و با مراجعه به مراجع معتبر و معروف آن‌ها به صورت کامل و روشن معتقدات و دیدگاه های ایشان را بیان نموده است.

بطور قطع خواننده وقتی می بیند که مطالب کتاب مستقیماً از منابع معتبر خود شیعه نقل شده؛ بطور یقین می داند که اعتقاداتشان باطل و مذهبشان فاسد است، و همراه با این وضوح و روشنی مطلب؛ چیزهایی را از کتابهایشان نقل کرده است که ردّ قاطع بر مذهب آن‌ها است، بنابراین بخشی از مذهب آن‌ها بخشی دیگر را بطور کامل نقض و منهدم می کند.

توفیق عمل را از خداوند متعال خواستارم.

عبدالله بن عبدالرّحمن سعد

۱۵/۶/۱۴۲۸ﻫ ق