مقدمه شیخ عبدالرّحمن بن صالح محمود

الحمدلله، و سلام و درود بی پایان خداوند بر آخرین رسول و پیام آور خداوند، و بر آل و اصحاب بزرگوار ایشان.

از تألیف این رساله با ارزش و مفید مطلع شدم که جهت مطالعه آسان و استفاده بیشتر به روش پرسش و پاسخ تألیف شده است. موضوع کتاب هم چیزی است که برای کسانی که خداوند بصیرتشان را با نور قرآن و سنّت ؛ و در پرتو راه و روش سلف صالح – خدا مرا از زمره آن‌ها گرداند- روشنی بخشیده کاملاً روشن است.

امّا متأسفانه برای کسانی که نسبت به حقایق دین و عقیده بی آلایش و خالص مسلمین بی آگاه باشند، یا در فتنه تدلیس و تلبیسی که سکولارها و دعوتگران رافضی و هوادارانشان و نیز کسانی که تحت تأثیر بدعت هایشان قرار گرفته اند روشن و واضح نیست.

موضوعی که این رساله آسان به تبیین و بیان حقیقت آن پرداخته؛ کشف ماهیت رافضه اثنی عشریه و عقاید علمی و عملی آنهاست که بر اساس شرک اکبر از سه نوع الوهیّت و ربوبیّت و اسماء و صفات و فروع آن از انواع غلو و زیاده گویی در مورد دوازده امام گرفته؛ تا غلو و افراط در مورد دشمنی با قرآن و سنّت رسول خداص و فوش و طعن و نفرین صحابه رسول خداص و اتهام وارد کردن بر ایشان به ارتداد پایه گذاری شده است، که علاوه بر آن از هر کدام از این مقوله‌ها ده ها کردار و گفتار عجیب و غریب نتیجه گیری شده که این رساله مفید به بسیاری از آن‌ها اشاره کرده است.

اینجا ذکر چند نکته را لازم می دانم:

اوّل اینکه گرچه این رساله با سبک و روش پرسش و پاسخ تدوین شده؛ ولی دانش جویان و طلاّب علم بدان نیاز دارند، چون محتوای آن خلاصه ای فشرده از عقاید شیعه است، پس نه عالم و نه طالب علم از آن بی نیاز نیست، زیرا آن‌ها را به مراجع مطوّل و چند جلدی نزدیک می-کند.

نکته دوّم : امتیاز دیگر این رساله؛ موثّق و مستند بودند آن است، زیرا هر روایت و نقل و گفته ای که در آن ذکر شده مستند به ذکر منابع معتبر شیعه است.

نکته سوّم: از آنجا که مذهب و عقیده این قوم باطل و فاسد است؛ موارد متعددی از تناقض و تضاد در آن دیده می شود، همانگونه که نویسنده گاهی به مورادی از آن تناقضات در مراجع خودشان اشاره کرده است. بنابراین کاری که او انجام داده از نوع آشکار کردن و پرده برداشتن از تناقضات شنیع آن‌ها است، تا شاید پند و عبرتی باشد برای کسانی که فریفته مذهب شیعه هستند ، و دعوتی باشد برای کسی که خواهان حق و حقیقت است، از خداوند متعال خواستارم که همه را به راه حق هدایت فرماید.

نکته چهارم اینکه نباید عقیده ی (ولاء و براء) مسلمان وابسته به جریانات و فضای سیاسی حاکم بر محیطشان باشد؛ بطوری که دوستان دیروز و برادرانی که فرق ما با آن‌ها مانند فرق بین پیروان مذهب شافعی و مالکی است؛ به دشمن عقیده فاسد و گمراه تبدیل شود، نه بر اساس عقیده شرعی یا معیار سنجش ربّانی، بلکه تنها به علّت تغییر اوضاع و احوال سیاسی. این از کسی پذیرفته شده نیست، خصوصاً کسانی که اهل علم و دعوت دینی هستند، بلکه لازم است دارای موضع و معیار درست و ثابت باشند.

در پایان؛ مراتب تشکر خود را به برادر گرامی و محقّق؛ عبدالرحمن بن سعد شثری عرض می کنم که در وقت مناسب این کتاب مختصر را به این امّت تقدیم کرد، که به منزله فریاد هشدار دهنده از خطر گریبان گیر است.

از خداوند متعال خاضعانه تمنّا دارم که بهره و سود آن را نصیب امّت اسلام گرداند و از آن محروم نگردند، و به هر کس که برای نشر و چاپ آن تلاش می کند پاداش و اجر فراوان عنایت فرماید.

وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلَّم.

عبد الرّحمن صالح محمود

ریاض ۱/۱/۱۴۲۸ﻫ -ق