مقدمه عبدالله بن محمّد غنیمان

الحمد لله ربّ العالمين، و صلّی الله علی عبده و رسوله محمّد و علی آله و ازواجه و صحابته اجمعين.

یکی از بزرگترین وظایف و مسئولیت‌های انسان مسلمان دفاع از عقاید مسلمانان در مقابل انحرافات و فساد است، و در این راستا یکی از اقدامات مهم این است که شرارت و عوامل انحراف را معرفی نماید، چون همانگونه که گفته اند: اشیاء با ضد خود شناخته می-شوند.

در حدیث صحیح از حدیفه بن یمانس روایت شده که فرمود: «كانَ الناسُ يسألونَ رسولَ اللهص عن الخير،وكنتُ أسأله عن الشرِّ مَخافةَ أن أقعَ فيه» «مردم در موردخیر و نیکی از رسول خداص سؤال می کردند، ولی من در مورد شر و بدی سؤال می کردم که مبادا روزی با آن گرفتار شوم».

این امر بیانگر فقه و آگاهی این صحابه بزرگوار است.

یکی از مهمترین خطراتی که عقاید عموم مسلمانان را تهدید می کند مذهب رافضی است که مخالف و ناسازگار با شریعتی است که رسول گرامی اسلامص از جانب خداوند همراه با آن مبعوث شد، و این مذهب اکنون قدرت و نفوذ فراوانی کسب کرده و دولت و حکومت تشکیل داده اند و در راه نشر و تبلیغ آن هزینه های هنگفت صرف کرده و سرمایه گذاری کلانی کرده اند، و در راه نشر و ترویج آن در همه گوشه و کنارهای جهان دعوتگرانشان را آماده مجهّز می-کنند.

این کتاب که عنوان آن «سؤال و جواب پیرامون عقاید شیعه» است؛ شکاف بزرگی را در مسیر قبول و پذیرش این عقاید می بندد، و مانع نفوذ و تأثیر آن بر قلب مسلمانان می-گردد.

خداوند بهترین پاداش را به برادر گرامی عبدالرّحمن شثری عنایت فرماید، و علم و دانش او را افزایش داده و او را برای جهاد در راه خدا توفیق دهد.

و صلّی الله و سلّم علی عبده و رسوله محمّد و آله و صحبه.

عبدالله بن محمّد غنیمان