مقدمه عبدالله بن عبد الرحمن جبرین

سپاس و ستایش خداوند متعال را که محمّدص را به عنوان مژده‌رسان (مؤمنان) و بیم‌دهنده (کافران) و به عنوان دعوت کننده به سوی خدا طبق فرمان اللهأ، و به عنوان چراغ تابان فرستاد، و اصحاب و یارانش را فضل و نعمت فراوانی بخشید. پس سلام و درود پیاپی خدا بر محمّد و اهل بیت او باد.

بنده کتاب ارزشمند شیخ عبدالرحمن بن سعد شثری را مطالعه کردم، ایشان در این کتاب آنچه متعلق به عقیده رافضه اثنا عشری است گردآوری نموده است، رافضی‌ها توانسته اند در جاهای مختلف آشیانه کنند و مردم به عقیده منحرف خود دعوت کنند. آن‌ها با دعوت از افراد عامی و بی سواد ایشان را فریب داده و می گویند ما اهل بیت را دوست داریم، با اینکه آن‌ها از اهل بیت فقط علی بن ابی طالب و دو تن از فرزندانش را مدنظر دارند، و به دیگر فرزندان علی و عموها و عموزاده‌های او و سایر بنی هاشم اهمیتی نمی دهند، و علاوه بر این در مورد بقیه صحابه و به خصوص خلفای راشدین جز علیس به صراحت عقیده خود را بیان کرده و اعلام می-دارند که صحابه کافر و منافق و مشرک هستند، و با تمام وقاحت و با صراحت آنان مورد لعن و نفرین و ناسزاگویی قرار می دهند، چنانکه در کتابها و نوارهایشان به صراحت این مطالب را بیان کرده اند، و دعوتگرانشان بی پرده این کار را انجام می‌دهند.

مؤلف گرامی مطالب این کتاب را که در مورد عقاید مخفی و پنهان آنهاست با استناد به کتابهای خود شیعه که خودشان جرات نشر مطالب آن را ندارند جمع آوری کرده و از آن مطالب پرده برداشته است، امیدواریم خواننده محترم دشمنی و کینه ای را که رافضه نسبت به سنّت و اهل سنّت در دل دارند بیان کند؛ تا کسانی که از حقیقت رافضه اطلاعی ندارند فریبشان نخورند.

از خداوند مسئلت می نماییم که مسلمین گمراه را هدایت فرماید و توطئه و مکر دسیسه گران را در هم بشکند.

و الله تعالی اعلم. و صلی الله علی محمّد و آله و صحبه و سلم.

عبدالله بن عبد الرحمن جبرین عضو باز نشسته افتا.

۱۴۲۶ /۱ /۸ هجری