صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت نقل کفر حلی کسی را که با خلافت علی

نقل کفر حلی کسی را که با خلافت علیس عداوت داشته باشد

گوید: «اخطب خوارزم به اسناد خود روایت کرده از ابوذر که رسول خدا ج فرمود: کسی که درباره‌ی خلافت علی دشمنی کند او کافر است و با خدا و رسول او محاربه کرده، و از انس روایت شده که گفت من نزد رسول خدا ج بودم دیدم علی می‌‌آید فرمود: من و این بر امتم روز قیامت حجت خداییم. و از معاویه بن حیده القشیری روایت شده که گفت شنیدم رسول خدا ج به علی می‌گفت باکت نباشد کسی که به بغض تو بمیرد یهودی بمیرد و یا نصرانی. و چون ما دیدیم که مخالف ما مانند این احادیث را وارد می‌کند و ما چندین مقابل آن را از مردم ثقه خودمان نقل کردیم بر ما واجب است که به مقتضای این اخبار برویم و عدول از آن‌ها حرام است».