صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت دلیل چهارم حلی بر خلیفه بودن علی بعد از پیغمبر

دلیل چهارم حلی بر خلیفه بودن علی بعد از پیغمبر ج

گوید: چهارم آنکه علی را بر مدینه جانشین خود نمود با آنکه مدت کمی‌‌غایب بود، بنابراین لازم است که علی خلیفه او پس از فوت او باشد، و نیز علی را از خلافت مدینه عزل نکرد پس او خلیفه بود تا پس از فوت».