صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت استدلال از حدیث أنت منی بمنزله هارون من موسی بر ام...

استدلال از حدیث أنت منی بمنزله هارون من موسی بر امامت علی

گوید: «خبر سوم قول رسول خدا ج «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» از جمله‌ی منزلت هارون این است که جانشین موسی بود و اگر پس از موسی زنده بود خلیفه‌ی او می‌شد و موسی او را خلیفه کرد با اینکه خودش بود و مدت کمی‌‌غائب بود، بنابراین وقت وفاتش که غائب بودن طولانی می‌‌شد سزاوارتر بود که خلیفه‌ی او باشد».