صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت رد دلیل حلی و نادرست بودن استدلال او

رد دلیل حلی و نادرست بودن استدلال او

در جواب گوییم: اول ابوبکر صدیق است و صدیق از صادق بالاتر است، پس او اولین کسی است که مشمول آیه می‌باشد، پس واجب است که ما با ابوبکر باشیم و اگر خلفای اربعه همه صدیق باشند پس اختصاص به علی ندارد. دوم: این آیه درباره‌ی کعب بن مالک نازل شد که او از جنگ تبوک تخلف نموده بود و به برکت صدق و راستی مورد رحمت و بخشش قرار گرفت و کتب تفسیر و صحاح بر این مطلب متففند و در اینصورت نمی‌توان آن را اختصاص به علی دانست، و بعلاوه کعب بن مالک که آیه درباره‌ی او نازل شده احدی نگفته که او معصوم بوده پس لازم نیست که صادق معصوم نیز باشد.

سوم: آیه جمع است و فرموده با صادقین باشید و علی واحد است و نمی‌تواند مراد تنها او باشد زیرا نفرموده با صادق باشید.

چهارم: معنی آیه اینست که راست بگویید و از دروغگویان نباشید چنان‌که در سوره‌ی بقره آیه‌ی ۴۳ فرموده: ﴿وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ٤٣یعنی: «با رکوع کنندگان رکوع کنید»، نه آنکه در هرچیزی با راکعین و یا صادقین باشید حتی در کارهای مباح و در خوردن و پوشیدن یعنی در وصف صدق باشید.