صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت رد بر دلیل مذکور به سزاوار بودن علی بر امامت

رد بر دلیل مذکور به سزاوار بودن علی بر امامت

گوییم: این حق است و علی از آل محمد و داخل در گفتن «اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد است» و لیکن این از خصایص علی و مخصوص به او نیست زیرا جمیع بنی هاشم نیز داخل در اصل می‌باشند مانند عباس و فرزندانش، و حارث بن عبدالمطلب و دختران پیغمبر ج رقیه و ام کلثوم زنان عثمان و فاطمه همسر علی و همچنین ازواج رسول ج. پس صلوات بر آل عام است، و مخصوص به علی نیست و نیز سایر اهل بیت تا قیامت در آن داخلند مانند برادران علی یعنی جعفر و عقیل، و ابوسفیان بن الحارث، حال اگر ما بگوییم عمار و مقداد و ابوذر و مانند ایشان داخل در آل نیستند، دلیل نمی‌شود که عقیل و عباس و اولاد ایشان از آنان افضل باشند چنان‌که سنی و شیعه بر این مطلب اتفاق دارند که بسیاری از صحابه بر بسیاری از بنی هاشم برتری فضیلت داشتند و دخول در آل دلیلی بر صلاحیت برای امامت نیست چه برسد به اینکه مخصوص به یکی باشد. و همچنین عایشه و سایر زوجات رسول ج در اصل داخلند و حال آنکه زن برای امامت صلاحیت ندارد، و به اتفاق فریقین زنان رسول ج افضل از مردم نیستند. پس این فضیلتی است مشترک بین علی و دیگران و هرکس به این وصف باشد افضل از دیگران نیست [۳۴۳].

[۳۴۳] و سابقون اولون بر بسیاری از بنی هاشم فضیلت دارند. و اهل بدر که ۳۱۳ نفر بودند از بنی هاشم سه نفر بینشان بود و باقی که از بنی هاشم نبودند بر سایر بنی هاشم فضیلیت داشتند.