علامات منافق

گوییم: این خبر را هر دانشمندی می‌داند که دروغ است، زیرا برای نفاق علامات بسیار است از آن جمله طبق قول رسول خدا ج که فرموده نشانه‌های نفاق بد دیدن انصار است. فرمود: نشانه منافق سه چیز است: هرگاه سخن گوید دروغ گوید، و هرگاه وعده دهد خلاف کند، و هرگاه امانت نزد او بگذاری خیانت می‌کند، و خدای تعالی در سوره‌ی توبه آیه‌ی ۴٩ درباره‌ی نشانه‌ی فرموده: ﴿وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ ٱئۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّيٓۚ[التوبة: ۴٩].

یعنی: «و بعضی از ایشان گویند مرا اجازه بده (که به جنگ نیایم) و به فتنه مرا نینداز».

و در آیه‌ی ۱۲۴ فرموده: ﴿مَّن يَقُولُ أَيُّكُمۡ زَادَتۡهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنٗاۚ[التوبة: ۱۲۴] در آیه ۵۸ فرموده: ﴿وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ[التوبة: ۵۸] در آیه ۶۱ فرموده: دیگر ﴿وَمِنۡهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلنَّبِيَّ و در این سوره و سوره‌های دیگر علامات بسیاری برای منافق ذکر نموده که در این مختصر نمی‌‌گنجد. پس این جمله که ما منافقین زمان رسول را فقط به بغض علی میشناختیم صحیح نیست آری اگر انحصار نمی‌‌نمود و می‌گفت ما منافقین را به بغض علی مشناختیم وجهی داشت، چنان‌که منافقین به بغض انصار نیز شناخته میشدند، بلکه به بغض ابوبکر و عمر و غیر آنان از کسانی که رسول خدا ج به آنان محبت داشته و آنان رسول خدا را دوست میداشتند، بغض چنین اشخاصی از شعبه‌های نفاق است، و دلیل باید جامع باشد. و لذا از همه منافقین بدتر دشمنان ابوبکرند زیرا بهتر از او در صحابه‌ی رسول خدا ج و محبوب‌تر از او نزد رسول خدا ج نبوده است، بنابراین بزرگ‌ترین گروه‌ها در نفاق کسانیند که او را بیشتر دشمن می‌دارند مانند طایفه‌های نصیری، اسماعیلی، باطنی و رافضی.

گوید: «و شأن عایشه را عظمت دادند و بر سایر زنان رسول مقدم داشتند، در حالیکه رسول خدا ج خدیجه را بسیار ذکر می‌کرد».