صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی اصول و آداب گفتگو در اسلام اصل سوم: اینکه دلیل چیزی غیر از ادعا باشد.

اصل سوم: اینکه دلیل چیزی غیر از ادعا باشد.

در غیر این صورت، آن را نمی‌توان دلیل به حساب آورد، بلکه بازگویی ادعا با کلمات و شکل دیگری است. بعضی از سخنرانان و مناظره‌کنندگان در تزیین و آراستن کلمات و الفاظ، تسلط و توانایی فراوانی دارند به گونه‌ای که فرد گمان می‌کند آن الفاظ، دلیل است.

در حالی که واقعیت این است که آن، مجموعه کلمات بازگویی ادعا به عبارت و الفاظ دیگر است. این امر حیله‌ای برای طولانی کردن بی‌جهت مناظره است.