مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند -تبارک و تعالی- را سپاس می‌گویم و بر پیامبرش و برگزیده شده از میان مخلوقاتش و انتخاب شده از پیامبرانش سرومان محمد رسول خدا درود و سلام می‌فرستم. خداوند به وسیله حق او را به عنوان مژده دهنده و بیم‌دهنده فرستاد. او رسالت را به صورت کامل تبلیغ و امانت را ادا و امت را نصیحت کرده و ما را به راه راست روشنی و هدایت رهنمون شد که شبهای آن همانند روز روشن است و فقط کسانی که هلاک می‌شوند از آن منحرف می‌شوند، سلام، درود و برکت خداوند، بر او خاندان پاک و نیکش، همسرانش امهات المؤمنین، همه یارانش و تابعین و همه کسانی باد که تا روز قیامت به نیکی از آنها پیروی می‌کنند.

اما بعد: برادران و دوستان گرامی! سخنرانی زیر درباره ادب گفتگو شامل عناصر زیر است:

- تعریف گفتگو و هدف آن.

- مقدمه‌ای درباره اختلاف افکار در میان مردم.

- خلاصه‌ای از اصول و مبادی گفتگو.

- شرحی درباره آداب و اخلاق گفتگو.

از خداوند بزرگ و توانا می‌خواهیم که ما را به راه راست هدایت کند و [این عمل ما را] قبول نماید.