مقدمه مترجم

«الحمدلله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أما بعد»:

آزادی بحث و انتقاد در مسائل مذهبی، یکی از ویژگی‌های فرهنگ اسلام است. در تاریخ زندگی پیامر اسلام ص و همچنین سلف صالح، موارد فراوانی یافت می‌شود که مخالفان اسلام با آنان به مناظره، بحث و گفتگو می‌نشستند و اشکالات خویش را به اصول یا فروع اسلام، با کمال آزادی و صراحت، بیان می‌کردند و بدون اینکه مورد کوچک‌ترین اهانتی قرار گیرند، ایرادهای آنان بررسی و پاسخ داده می‌شد. این نمونه‌ها و رویدادهای ارزشمند تاریخی، موضوع مباحث این کتاب است که نمایانگر اصول و آداب آن می‌باشد.

نویسنده، در صدد است با تنظیم و تهذیب این ااصول و آداب، بهره‎گیری از آن را برای همگان سودمند و ممکن سازد.

امید است با مطالعه این کتاب چگونگی اصول و آداب گفتگو در اسلام برای دعوتگران و مبلغان روشن گردد، و آنرا سرمشق و الگوی خود قرار دهند.

إسحاق دبیرى

عربستان سعودى ـ ریاض:

سه شنبه: ۱۴/۵/۱۴۲۶ﻫ.ق.

برابر با ۳۱/۳/۱۳۸۴ ﻫ.ش

بسم الله الرحمن الرحیم