۳۴- و در ج ۲، ص: ۱۵۶-۱۵٧ می‌گوید:

اگر این سخنان آنان را گواه عقیده صاحب کتاب: «مقالات الاسلامين» نیز به نقل از امام اشعری -که رهبر اهل سنت و جماعت در اصول دین است- می‌آورد: سنت قرآن را نسخ می‌کند و بر آن حاکم است، و قرآن سنت را نسخ و بر آن حکومت نمی‌کند.

این سخن تیجانی، نادانی و دروغگویی‌اش را اثبات می‌کند. ای شیعیان! گوش فرا دهید به سخنان کسی که ادعا می‌کند که او از علمای اهل سنت بوده است، و بنگرید که چگونه وی از نادان‌ترین افراد است.

جهالت و نادانی او در این جمله‌اش نهفته است که می‌گوید: «صاحب کتاب: مقالات الاسلاميين» نیز به نقل از امام اشعری. . . . آیا ما این حق را داریم تا از تیجانی بپرسیم که صاحب کتاب «مقالات الاسلاميين» چه کسی است که از اشعری نقل می‌کند؟ خود اشعری صاحب کتاب «مقالات الاسلاميين» است!.

اما دروغ‌هایش در این متن عبارتند از:

۱- اینکه می‌گوید: ابو الحسن اشعری امام اهل سنت و جماعت در اصول است و هدفش از اصول همان عقیده است، صحیح نیست، و امام اهل سنت و جماعت محمد بن عبداللهص و بعد از او، صحابه -رضوان الله عليهم أجمعين- و سپس ائمه تابعین و اتباع تابعین هستند. و فردی که به امام اهل سنت و جماعت شهرت پیدا کرده است، احمد بن حنبل است و این مطلب برای تیجانی پوشیده نیست.

۲- نقلی که از اشعری نموده، دروغی است که بر وی بسته است و اینک متن سخن ابو الحسن اشعری:

«و در مورد قرآن اختلاف کرده‌اند که آیا با قرآن نسخ می‌شود؟ و در مورد سنت نیز اختلاف نموده‌اند که آیا قرآن آن را نسخ می‌کند؟ اختلاف‌کنندگان در این زمینه سه رای دارند.

الف- برخی می‌گویند: قرآن فقط با قرآنی مثل خودش نسخ می‌شود.

ب- و برخی دیگر می‌گوید: سنت قرآن را نسخ می‌کند و بر آن حکم می‌کند و قرآن سنت را نسخ نمی‌کند و بر آن حاکم نیست.

ج- و بعضی می‌گویند: قرآن، سنت را نسخ می‌کند و سنت، قرآن را نسخ می‌کند.

د- و گروهی دیگر می‌گویند: قرآن و سنت دو حکم از جانب خداوند هستند، علم و عمل به هردوی آن‌ها بر انسان‌ها واجب است در نتیجه جائز است که خداوند قرآن را بوسیله سنت نسخ کند و سنت را بوسیله قرآن نسخ کند [۳۱۸].

[۳۱۸] مقالات الإسلامیین: ۲/۲٧٧.