صفحه نخست عقاید (کلام) دروغگویان را بشناسید. پاسخی کوتاه به دروغهای تیجانی ۲۸- در ج ۲، ص ۳۰ همین کتاب اهل سنت واقعی می‌گوید: ...

۲۸- در ج ۲، ص ۳۰ همین کتاب اهل سنت واقعی می‌گوید:

«هنگامی‌که درباره شخصیت این مرد (یعنی طلحه بن عبیدالله) در کتاب‌های تاریخ مطالعه می‌کنیم، روشن می‌شود که از دنیاپرستان بوده که دنیا آن‌ها را فریفته و در پی خود کشانده و آن‌ها بخاطر آن، دین خود را فروخته‌اند و زیان کرده‌اند و داد و ستدی زیانبار کرده‌اند ودر روز رستاخیز پشیمان خواهند بود».

این جسارتی قبیح و زشت نسبت به این صحابی بزرگوار رسول خداص است فردی که مشهور به جهاد و فداکاری بود تا آنجا که در غزوه احد درباره او گفته شد روز احد روز طلحهس بود زیرا در این روز دست راست او در راه دفاع از رسول خداص فلج شد [۳۰۵].

[۳۰۵] می‌توانید بیوگرافی حضرت طلحهس را در کتا‌ب‌های: [سیرة أعلام البنلاء : ۱/۲۳، والبدایة والنهایة: ٧/۲۵۸، والاصابة: ۲/۲۲۰] بنگرید.