۱۰- تیجانی در صفحه ۱۰۶-۱۰٧ می‌گوید:

طبرانی در معجم کبیر خود به سند صحیح از زید بن ارقم و از حذیفه بن اسید غفاری نقل می‌کند که هریک بجای خود گفت: رسول خداص در غدیر خم، زیر درختان خطبه‌ای خواند و در آن خطبه فرمود: «ای مردم بزودی خدایم مرا به‌سوی خود فرا می‌خواند. . . . پس هرکه من مولای اویم، این یعنی علی مولای اوست. . . .» [حدیث].

اینکه تیجانی می‌گوید: «به سند صحیح» دروغ و بی‌اساس است ولی جای تعجب اینجاست که به همین اندازه اکتفا کرد و از شیخش شرف الدین موسوی پیروی ننمود و نگفت بر صحت آن اتفاق نظر وجود دارد زیرا شرف الدین این سخن را در «الـمراجعات» [۲۶۵] گفته است. و این حدیث بسیار ضعیف است زیرا در سند آن فردی بنام زید بن حسن انماطی وجود دارد.

ابوحاتم و امام ذهبی گفته‌اند: وی فردی منکر الحدیث است و ابن حجر می‌فرماید: ضعیف است.

[۲۶۵] الراجعات مراجعه: ۵۴، ۴۳۵.