۱۴- و در جلد ۲، ص ۲۴ می‌گوید:

و لذا می‌بینیم که تمام مورخین و مفسرین و محدثین نقل می‌کنند که فاطمه -علیها السلام- ادعا کرد که فدک، مِلکش است ولی ابوبکر تکذیبش نمود و از آن حضرت شاهد بر مدعایش خواست حضرت زهرا علی بن ابی‌طالب و ام ایمن را بعنوان دو شاهد معرفی کرد ولی ابوبکر شهادت آندو را نپذیرفت و کافی ندانست.

آقای تیجانی، مورخین و مفسرین و محدثین را ذکر کرد اما ادباء و مفکرین و تحلیل‌گران و دلقک‌ها و ساحران و دروغگویان و قشر‌های دیگر را ذکر نکرد.

سخن تیجانی دروغ است و به ثبوت نرسیده است. آیا تیجانی این محدثین، مفسرین و مورخین را معرفی نمی‌کند و خنده‌آور اینجاست که می‌گوید همه مورخین، همه محدثین و همه مفسرین، و اینچنین با کمال بی‌حیائی، سخنش را بدون قید و شرط آورده است.

از طرف دیگر، آیا رسول خداص نفرمودند: «از خدا بترسید و میان فرزندانتان عدالت کنید». [روایت مسلم] [۲۲۳].

هنگامی‌که بشیر بن سعد به فرزندش نعمان باغچه‌ای بخشید، رسول خداص فرمودند: «بر ظلم و ستم گواهی نمی‌دهم». [روایت مسلم] [۲۲۴] پس چگونه پیامبرص، فدک را به فاطمه زهرال می‌دهد و بقیه دخترانش را محروم می‌کند.

فدک، اول سال هفتم هجری بدست آمد و زینبل سال هشتم هجری در گذشت، دختر دیگر پیامبرص ام کلثومل سال نهم هجری دنیا را وداع گفت.

تازه مگر شما نمی‌گویید فدک ارث است چگونه الآن می‌گویید «هبه و بخشش است»؟‍ ‍

شایسته است اینجا موقف فاطمه زهراءل را به عقلاء شیعه یاد‌آوری کنیم آن هنگامیکه حضرت ابوبکرس حدیث پیامبرص را برای وی خواند، او مخالفت کرد آنطوریکه شیعه در جریان فدک مدعی آن هستند.

[۲۲۳] صحیح مسلم: کتاب الهبات، شماره: ۱۳. [۲۲۴] صحیح مسلم: کتاب الهبات، شماره: ۱۴.