۳- و در ج ۱، صفحه ٧۲ می‌گوید:

کافی است بدانی که مهم‌ترین کتاب نزد آنان (شیعه) (اصول کافی) است و با این حال، گواهی می‌دهند که هزاران حدیث نادرست [۲۰۲] در آن وجود دارد.

آیا شیعه این سخن خطرناک را می‌پسندد؟ با وجودیکه کتاب (کافی) مهم‌ترین و بزرگ‌ترین کتاب نزد آن‌ها است همانطوریکه تیجانی متذکر شد.

سخن شرف الدین موسوی، نویسنده «الـمراجعات» (کتابی که تیجانی ادعا می‌کند چندین بار آن را خوانده است) خلاف سخن تیجانی است. حالا کدامیک از ایندو دروغ می‌گوید؟ مهم نیست کدامیک دروغ بگوید.

عبد الحسین شرف الدین موسوی می‌وید: کتاب‌های: [كافي، استبصار، من لا يحضره الفقيه والتهذيب] متواترند و صحت مطالب آن‌ها قطعی است و قدیمی‌ترین، مهم‌ترین، بهترین واستوار‌ترین آن‌ها کتاب (کافی) است [۲۰۳].

و در صحت سخن تیجانی که می‌گوید در (کافی) هزاران حدیث دروغ، است هیچ شکی نیست و همین اعتقاد او در مورد (کافی) این نیست.

ما می‌دانیم که تعداد احادیث اصول کافی ۳٧۸۳ حدیث است و تیجانی می‌گوید در آن هزاران حدیث دروغ است و کم‌ترین تعداد جمع، سه است پس حد اقل در اصول کافی سه هزار حدیث دروغ است و ٧۸۳ حدیث باقی می‌ماند و در میان این‌ها احادیث صحیح، ضعیف، قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد وجود دارد.

وقتیکه مهم‌ترین کتاب نزد آن‌ها چنین وضعیتی دارد پس در صد دروغ در سایر کتب شیعه چقدر است؟ وچگونه به چنین کتاب‌هایی که پر از دروغ هستند، اعتماد می‌شود؟ خدا را سپاس می‌گوئیم که فردی از خودشان گواهی اینچنین داد.

[۲۰۲] در متن عربی: «آلاف الاحادیث الـمکذوبه» آمده است یعنی هزاران حدیث دروغ اما برادر تیجانی در دروغگوئی و خیانت، (جواد مهری) در ترجمه خیانت کرده است. (مترجم) [۲۰۳] الـمراجعات: مراجعه شماره: ۱۱۰، ص: ٧۲٩.