۱- تیجانی در ج ۱، صفحه ۲۴ می‌گوید:

بنابراین باید امت اسلامی اجتماع کرده و بر یک پایه استوار وحدت داشته باشند که آن پایه را رسول خداص بنیان نهاده و فرموده است: «من درمیان شما دو چیز گران‌بها باقی می‌گذارم که اگر به آن دو تمسک جوئید، هرگز گمراه نمی‌شوید، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم». [صحیح مسلم].

این دروغی دیگر است. در مسلم این حدیث با این لفظ وارد نشده است و لفظ مسلم چنین است: زید بن ارقم می‌گوید: روزی رسول خداص در مکان بنام خم، بین مکه و مدینه بلند شد و برای ما سخنرانی نمود خدا را حمد و ثنا گفت و نصیحت کرد و تذکر داد سپس فرمود: ای مردم! من بشرم و بزودی قاصد پروردگارم می‌آید و من آن را اجابت می‌کنم. من درمیان شما دو چیزی گران‌بها باقی می‌گذارم: اولی کتاب خدا است که در آن هدایت و نور است، کتاب خدا را بگیرید و به آن چنگ بزنید پس مردم را به کتاب خدا تشویق نمود, سپس فرمود: «و اهل بیتم شما را در مورد اهل بیتم سفارش می‌کنم». اهل بیتم سفارش می‌کنم، شما را درمورد اهل بیتم سفارش می‌کنم، شما را در مورد اهل بیتم سفارش می‌کنم.

حصین به او گفت: ای زید! اهل بیت او چه کسانی هستند؟ آیا همسران وی از اهل بیتش نیستند؟

فرمود: همسرانش از اهل بیت او هستند اما اهل بیت او کسانی هستند که بعد از او صدقه برآن‌ها حرام است.

گفت: آن‌ها چه کسانی هستند؟

گفت: آن‌ها فرزندان علی، عقیل، فرزندان جعفر و فرزندان عباس‌اند.

گفت: صدقه بر همه این‌ها حرام است؟

گفت: بله [۲۰۱].

[۲۰۱] صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابه، شماره: ۳۶.