۵۸- و در صفحه ۲۴۵ می‌گوید:

حدیث دار در روز انذار: پیامبر اکرمص اشاره به علی، فرمود: «إن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له واطيعوا». «این برادر من، وصی من و جانشین من بعد از من است پس به او گوش فرا دهید واز او اطاعت نمایید».

این حدیث دروغ بر رسول خدا است، و تیجانی دروغ به خود بندگان خدا می‌دهد. در سند این حدیث ابو مریم کوفی است وی فردی متروک بلکه کذاب است. ابن کثیر می‌گوید: این حدیث را فقط ابو مریم کوفی (عبدالغفار بن قاسم) روایت کرده است و او، متروک، کذاب و شیعه است. ابن مدینی و دیگران وی را متهم به وضع (ساختن) حدیث نموده‌اند [۱۶٧].

شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید:

۱- هنگامیکه این آیه نازل شد تعداد فرزندان عبد المطلب به چهل نفر نرسیده بود [۱۶۸].

۲- هر کس که در نشر دین همکاری کند امام نمی‌شود.

۳- کسانی دیگر، غیر از حضرت علیس هم دعوت را اجابت کردند و تاثیر آن‌ها از حضرت علیس بیشتر بود مثل حضرت حمزه، جعفر و ابو عبیده بن حارثش.

۴- داستان انذار در صحیحین (صحیح بخاری ومسلم) (از زبان عبدالله بن عباسب آمده است: هنگامیکه رسول خدا بر صفا بالا رفت. . . [۱۶٩]. و در این داستان وارد نشده است که حضرت علیس اجابت کرد.

۵- حضرت علی بن ابی‌طالبس در این وقت بیشتر از یازده سال نداشت وی چگونه میان پدران و پسر عموهایش بلند می‌شود؟

و ثابت نیست که حضرت علیس در مکه رسول خداص را یاری کند بلکه رسول خداص بود که او را سر پرستی می‌کرد و کارهایش را انجام می‌داد.

[۱۶٧] البدایة والنهایة: ۳/۳۸. [۱۶۸] زیرا در حدیث انذار آمده است که چهل نفر از فرندان عبد المطلب جمع شدند. [۱۶٩] فتح الباری: کتاب التفسیر، باب تفسیر سوره تبت یدا أبی لهب، شماره: ۴٩٧۱، ومسلم کتاب الایمان: ۳۵۵.